Met Payroll+ wordt de juridische en de administratieve kant van het werkgeverschap uitbesteed. Payroll+ is een manier van werken waarbij u uw eigen personeel kan vinden, selecteren en binden zonder dat u direct veel risico loopt. Liber Personeel doet dit met de persoonlijke aandacht voor het bedrijf en de medewerker. Wij doen dit niet op afstand. Wij komen bij u aan kantoor of keukentafel, wat u prettig vindt.

Bij Liber Personeel krijgt u een vaste consultant toegewezen, waardoor u altijd één aanspreekpunt heeft en de persoonlijke aandacht gewaarborgd blijft. Op individueel niveau kijken we samen naar de beste oplossing voor uw bedrijf en de medewerker.

Payroll+ geeft u als ondernemer veel meer flexibiliteit. Bij ons hoeft u pas na 5,5 jaar de werknemer een vast contract aan te bieden, terwijl dit al na 2 jaar moet wanneer personeel rechtstreeks bij u in dienst is.

De voordelen op een rij:

 • Geen complexe administratie. Als ondernemer ontvang u na verloning alleen een factuur.
 • Wel de lusten niet de lasten, u behoudt de regie en binding met uw werknemers.
 • Zelf werven en selecteren van uw mensen.
 • U bepaalt zelf het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden van kandidaten.
 • Tot 5,5 jaar flexibele contractvormen volgens de ABU-CAO.
 • Één vaste consultant, die altijd voor u klaar staat.
 • Aparte HR vraagstukken kunnen kosteloos bij ons neer worden gelegd.
 • Inlenersaansprakelijkheid onder controle, altijd het juiste CAO wat gehandhaafd wordt.
 • Minder administratieve taken, besparing op overheadkosten.
 • Geen eigen risico bij ziekte; de werknemer wordt betaald, maar u ontvangt geen factuur.
 • Tarief is altijd ALL-IN. Dus geen factuur voor betaling vakantiegeld of vakantiedagen, reserveringen of bij ziekte.
 • Gegarandeerde afdracht van loonheffingen en premies door gebruik van G-rekening en WKA verklaringen.
 • Zekerheid en kwaliteit door NEN certificering, ABU lidmaatschap en SNA registratie
Liber personeel teamwork

 Voor werknemers:

We zijn in het bezit van alle belangrijke certificeringen en branchekeurmerken waardoor werknemers kunnen vertrouwen in dienst te zijn bij een organisatie die uitgebreid wordt gecontroleerd op correcte toepassing van CAO’s, betaling van salarissen, naleving van wet- en regelgeving van het arbeidsrecht en tijdige afdracht van belastingen en premies.

 • Payroll+ medewerkers kunnen bij ons altijd rekenen op:
 • transparantie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten;
 • stipte en correcteuitbetaling salaris;
 • informatie over betalingen, vakantiedagen, loonstroken, jaaropgaven, cao, pensioen, enz;
 • begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;

Werknemers zijn bij ons door toepassing van inlenersbeloning verzekerd dat ze hetzelfde salaris ontvangen als overige personeelsleden en dat ze volgens de cao van de opdrachtgever worden betaald. Bovendien zijn ze automatisch verzekerd voor de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA). Ook kunnen zij gebruikmaken van collectiviteitskortingen op verzekeringen (ook ziektekosten).

Bel
Route